Utrzymanie dróg

Bieżące utrzymanie dróg – przegląd maszyn i niezbędnych zabiegów sezonowych

Przez jesienne utrzymanie jezdni rozumiemy prace wykonywane w celu zagwarantowania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych w okresie jesieni oraz wczesnej zimy.

Zamiatarki

Omówienie poszczególnych grup maszyn wykorzystywanych do biezacego utrzymywania dróg warto rozpoczac od analizy własnosci uzytkowych zamiatarek drogowych. Zamiatarki zwłaszcza w okresie pozimowym wykorzystywane sa przede wszystkim do zamiatania z dróg i ulic rozsypanego podczas prowadzenia „akcji zima” materiału uszorstniajacego. Materiałem tym zwykle jest piasek, zwir, drobno zmielony grys oraz nieroztopiona sól drogowa. Materiał ten charakteryzuje sie zwykle bardzo ostrymi krawedziami, czesto sporymi wymiarami, bowiem materiał uszorstniajacy ma tendencje do zbrylania sie, oraz podatnoscia do pylenia w momencie jego odspajania przez szczotki, w które wyposazona jest zamiatarka. Dlatego w celu efektywnego zbierania materiału uszorstniajacego z dróg i ulic warto wykorzystac zamiatarki elewatorowe (fot. 1), holowane przez samochody ciezarowe lub ciagniki rolnicze. Zaleta tych zamiatarek jest bardzo duza wydajnosc, przewyzszajaca niejednokrotnie wydajnosc nawet najlepszych zamiatarek podcisnieniowych. Zamiatarke podcisnieniowa pokazano na zdj. 2. Ponadto, zamiatarka elewatorowa, jak sama nazwa wskazuje, wyposazona jest welewator, którym jest przenosnik zgrzebłowy, wyposazony w zgrzebła gumowe, prowadzone zwykle dwoma lub trzema pasami wielorowkowymi. Stad tez wynika kolejna zaleta tych zamiatarek – mechaniczny sposób załadunku i transportu na pojazd holujacy zamiatarke zebranego materiału uszrostniajacego. Nie mamy tu do czynienia z rurami ssawnymi, tak jak w zamiatarkach podcisnieniowych, gdzie rury te słuza do zasysania i transportu zebranego z jezdni materiału uszrostniajacego. Podstawowa wada zamiatarek podcisnieniowych jest zapychanie sie materiałem uszorstniajacym rury lub rur ssawnych, ponadto – jak juz wspomnielismy – zasysany przez zamiatarke zebrany materiał uszorstniajacy charakteryzuje sie ostrymi krawedziami, a wiec materiał taki zasysany z duza predkoscia do wnetrza rury ssawnej zamiatarki podcisnieniowej powoduje „szlifowanie” wewnetrznej powierzchni rury. Natomiast zaleta zamiatarki podcisnieniowej jest jej dobra manewrowosc izwrotnosc wynikajaca z relatywnie nieduzej długosci w porównaniu do długosci zespołu pojazdów, jakie tworza zamiatarka elewatorowa i współpracujaca z nia wywrotka samochodowa. Powyzsze stwierdzenie nie dotyczy zespołu pojazdów, takich jak ciagnik rolniczy plus zamiatarka elewatorowa wyposazona we własny zbiornik na nieczystosci.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad-grudzień | 6 (59) 2021

TRANSPORT 4.0- JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU MIEJSKIEGO?

Wiele regionów Polski dotknięte jest zjawiskiem określanym przez ekspertów jako wykluczenie komunikacyjne. Charakteryzuje się ono nie tylko brakiem dostępu do dróg i połączeń autobusowych, ale także brakiem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: chodniki, wiaty przystankowe czy rzetelna i aktualna informacja pasażerska. Szacuje się, ze problem może dotyczyć aż 13,8 mln Polaków. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć koncepcja nazywana Transportem 4.0.