Utrzymanie dróg

Analiza właściwości konstrukcyjnych sprzętu wykorzystywanego do zagęszczania nawierzchni drogowych

Rozważania dotyczące tematyki niniejszego artykułu warto rozpocząć od przybliżenia cech konstrukcyjnych najcięższych maszyn służących do zagęszczania nawierzchni bitumicznych, jakimi są walce drogowe.

Walcem drogowym nazywamy maszynę drogową składającą się z zespołu cylindrycznych walców, zwanych wałami, służących do zagęszczania powierzchni gruntu lub warstw nawierzchni drogowej. obecnie konstruowanych walcach drogowych dąży się do zapewnienia płynnego rozruchu i minimalnych strat czasu związanych ze zmianą kierunku jazdy walca. Nacisk liniowy wału walca musi być dostosowany do rodzaju zagęszczonego materiału, a średnica pojazdu musi być tak dobrana, by uniemożliwić przesuwanie się materiału przed nim i zapobiegać niepożądanemu zjawisku tworzenia się wzniesień (muld) deformujących powierzchnię podłoża. Zjawisko to jest spowodowane wypieraniem wałowanego materiału w obszar znajdujący się przed wałem nienapędzanym. Przed wałem napędzanym zjawisko to nie występuje. Dążeniem w nowoczesnych konstrukcjach walców jest wykonywanie napędu na wszystkie wały. Nie bez znaczenia jest także zwrotność i niezawodność walca drogowego. Wałowanie nawierzchni bitumicznych ze względu na szybkie stygnięcie i twardnienie masy nawierzchniowej odbywa się krótkimi odcinkami. Wymaga to częstych i szybkich zmian kierunku wałowania. Przełączenie kierunku jazdy musi następować możliwie szybko, gdyż inaczej walec grzęźnie w miękkiej, gorącej mieszance wałowanej, dając początek zagłębieniom i nierównościom [1]. Ruszanie walcem z miejsca powinno odbywać się płynnie i bez szarpnięć. Płynne ruszanie walca wspomagają stosowane obecnie napędy hydrauliczne, hydrostatyczne lub hydrokinetyczne ze zmiennikami momentu. Na gładkość wałowanej powierzchni wpływa: » dobór średnicy wałów walca, » dobór liczby wałów, » właściwe rozwiązanie konstrukcyjne układu napędu walca i układu ramy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE