Technologie

Wzmacnianie podłoży gruntowych

Istnieje wiele metod wzmocnienia podłoża. Ich zastosowanie pozwala na podniesienie nośności i zachowanie stateczności podłoża. Wykorzystanie konkretnej z nich musi być poprzedzone wykonaniem rozpoznania podłoża i specjalistycznych badań, które umożliwią projektantowi dobór odpowiedniego sposobu wzmocnienia podłoża dla warunków, jakim musi sprostać w danym przypadku.

Według Wytycznych wzmacniania podłoży gruntowych jako definicję podłoża budowli ziemnej należało rozumieć strefę gruntu poniżej podstawy budowli, w obrębie której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. Nowy katalog wprowadził rozróżnienie pomiędzy podłożem gruntowym budowli ziemnej i podłożem gruntowym konstrukcji nawierzchni. Jako podłoże gruntowe nawierzchni przyjmuje się strefę gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której cechy i właściwości wpływają na procesy: projektowania, wykonania i eksploatacji nawierzchni. Trzeba zauważyć, że taki podział jest jak najbardziej zasadny, ponieważ stosowane wcześniej uproszczenie w odniesieniu do podłoża gruntowego i nierozróżnianie, podstawą posadowienia jakiego obiektu ma ono być, prowadziło w wielu przypadkach do przyjmowania rozwiązań technicznych w zakresie wzmocnienia podłoża często nieadekwatnych do obciążeń, dla jakich miało stanowić fundament.

Jak definiowane jest zatem podłoże wzmocnione i co rozumiemy przez jego wzmocnienie? Za podłoże wzmocnione uważa się warstwę gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności albo parametrów związanych z jego nośnością pozwalających na posadowienie na nim konkretnego obiektu lub budowli. W tym kontekście należy zauważyć, że wyróżnia się dwa sposoby wzmacniania podłoża: powierzchniowy i wgłębny, różniące się zarówno sposobem wykonania, jak i rodzajem materiałów wykorzystanych do ich przeprowadzenia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.