Utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.

Zimowe oczyszczanie ulic obejmuje: usuwanie śniegu z ulic i zwalczanie śliskości zimowej. Zadania te mają specjalny charakter i różnią się w zasadniczy sposób od oczyszczania w okresie letnim nie tylko technologią, lecz także stopniem trudności w ich realizacji. Zimowe oczyszczanie ulic jest znacznie bardziej pracochłonne i złożone niż oczyszczanie letnie i wiąże się z większą odpowiedzialnością.

Podstawowe problemy związane z zimowym oczyszczaniem dróg wynikają z tego, że musi być ono na bieżąco dostosowywane do zmieniających się, niekiedy gwałtownie, warunków meteorologicznych. Wykorzystanie środków technicznych jest nierównomierne i zależy od intensywności opadów, czasu ich trwania oraz panujących temperatur zewnętrznych. Śnieg i ślizgawica muszą być usunięte z ulic w krótkim czasie, w przeciwnym razie występują problemy komunikacyjne na drogach.

Odśnieżanie i uszorstnianie są ze sobą blisko związane i dotyczą zimowego utrzymywania dróg, oznaczają jednak dwa odrębne procesy.

Pod pojęciem odśnieżania rozumie się operację związaną z usunięciem śniegu poprzez zepchnięcie lub wyrzucenie śniegu poza obrys jezdni.

Z kolei uszorstanianie, zwane także posypywaniem, polega na pokryciu nawierzchni jezdni materiałem uszorstniającym, którego zadaniem jest zapewnienie przyczepności opon pojazdów mechanicznych do nawierzchni drogi, po której się poruszają.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Remont drogi a kwestia umowy zarządcy drogi z jej wykonawcami i podwykonawcami

Zarządcy drogi podejmują się często różnego rodzaju prac związanych z remontem i modernizacją dróg. Umowa z wykonawcami i podwykonawcami w tej materii należy do zagadnień najważniejszych na wstępnym etapie prac. Umowa o roboty budowlane z wykonawcami i podwykonawcami jest podstawowym dokumentem, który przed rozpoczęciem remontu powinny podpisać strony.