Technologie

Cementy w drogowych nawierzchniach sztywnych. Czy warto je stosować?

Obecnie w Polsce królują drogi o nawierzchni podatnej – bitumicznej. Od kilku lat coraz większą popularność zdobywają jednak również konstrukcje sztywne, które opierają się na podbudowach i warstwach ścieralnych z betonu cementowego. Skąd rosnące zainteresowanie tymi konstrukcjami?

Beton jest bardzo trwałym materiałem, a drogi o konstrukcji sztywnej cechują się wytrzymałością na poziomie przekraczającym nawet 50 lat. Można je zobaczyć np. u naszych zagranicznych sąsiadów. Beton drogowy jest jednak często narażony na szkodliwe oddziaływania środowiska, w tym głównie na agresję chemiczną oraz negatywny wpływ cyklicznych procesów zamarzania i rozmarzania. Aby uzyskać większą trwałość takiej nawierzchni, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na etap wbudowywania masy w korycie, lecz również na proces jej produkcji i dobór odpowiednich składników. Oprócz dobrej jakości kruszywa równie istotnym składnikiem mieszanki betonowej jest spoiwo cementowe. Przy prawidłowym doborze proporcji i składu całej masy zapewnimy projektowaną wytrzymałość nawierzchni nawet w bardzo złych warunkach środowiskowych. Szczególną uwagę należy zwracać na odporność betonu na działanie mrozu, a dokładniej na cykliczne przejścia przez punkt zamarzania wody znajdującej się w porach mieszanki.

Drogi cementowe prowadzą do Rzymu

Użycie spoiw hydraulicznych do budowy nawierzchni drogowych jest znane już od dawna, stosowano je nawet na drogach rzymskich. W tym celu osadzano wielkie, płaskie kamienie na zaprawie wapienno-popiołowej, gdzie do wapna spełniającego funcję aktywizatora dodawano popiół wulkaniczny o właściwościach pucolanicznych, uzyskując tym samym właściwości cementu.

Cement (zwany później portlandzkim) wynaleziono w Anglii na początku XIX stulecia (1824 r.), kiedy to ze złoży margli zalegających w rejonie Portland wyprodukowano spoiwo o wysokich walorach technicznych. Po ustaleniu właściwości chemicznych i fizycznych tego materiału zastosowano do produkcji cementu mieszaninę wapienia z gliną w odpowiednio dobranych proporcjach lub ulepszano miejscowe margle przez dodatek wapna albo gliny. Pierwszą cementownię w Polsce (i ówczesnej Rosji) wybudowano w 1857 r. w Grodźcu koło Będzina jako piątą w Europie. Pierwsze nawierzchnie betonowe wykonano natomiast w Edynburgu w 1872 r.

Rodzaje popularnych cementów budowlanych

Spoiwa drogowe, w tym cementy, to sproszkowane materiały pochodzenia mineralnego, które po zarobieniu z odpowiednią ilością wody wiążą i

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE