Technologie

Przegląd i podział kosiarek służących do utrzymania zieleni w pasach drogowych

W niniejszym artykule przedstawiamy przegląd aktualnie produkowanych przez krajowych producentów kosiarek do utrzymywania zieleni w pasach drogowych. Proponujemy też kilka kryteriów podziału kosiarek służących do koszenia poboczy dróg i pasów zieleni rozgraniczających jezdnie.

Wstęp

Idąc w ślad za literaturą z dziedziny drogownictwa oraz maszyn i urządzeń drogowych, wnioskujemy, że koszenie trawy i chwastów na poboczach dróg jest niezbędne zarówno ze względu na estetykę, jak i bezpieczeństwo ruchu. Zwarta darń na poboczach odgrywa istotną rolę, ponieważ je wzmacnia. Wytworzeniu jej sprzyja częste koszenie trawy ułatwiające jej rozkorzenianie. Koszenie zapobiega również rozsiewaniu się chwastów, co pozwala na ograniczenie zastosowania środków chwastobójczych ze względu na zasiewy sąsiadujących z drogą obszarów. Koszenie traw na skarpach, w rowach oraz na poboczach powinno się przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku: przed kwitnięciem (nie później jednak niż do końca czerwca) i drugi raz we wrześniu (lub najpóźniej w październiku). Ściętą trawę należy na bieżąco usuwać. Do koszenia traw wykorzystuje się kosiarki przystosowane do omijania pachołków oraz znaków drogowych, barier i przystosowanych do pracy na zboczach skarp (o ile takie w danym rejonie występują). Warto zdefiniować, czym jest kosiarka drogowa (rys. 1): to maszyna wysięgnikowa – może to być zmodyfikowany ciągnik rolniczy lub samochód wielofunkcyjny, np. typu Unimog – która służy do koszenia traw i chwastów na poboczach dróg, skarpach, rowach odwadniających itp. Wgłębiając się w treść powyższej definicji kosiarki drogowej, można wywnioskować, że kosiarka wysięgnikowa zamontowana jest na końcu wysięgnika lub zespołu wysięgników – wymaga podłączenia do nośnika, którym jest ciągnik rolniczy lub pojazd wielofunkcyjny, np. pojazd typu Unimog (rys. 2). Nośnik kosiarki zapewnia jej mocowanie, prowadzenie, sterowanie oraz napęd. Napęd kosiarki może być realizowany bezpośrednio z instalacji hydraulicznej nośnika, np. ciągnika rolniczego (rys. 1) albo pojazdu typu Unimog (rys. 2), lub poprzez wałek odbioru mocy (rys. 3), który przekazuje moc z tylnego wału odbioru mocy w ciągniku do maszyny, w tym przypadku kosiarki drogowej. Kosiarka drogowa zasadniczo składa się z szybko wirującego walca (lub walców) z wahliwie zamocowanymi elementami tnącymi oraz ze zgiętego i zaostrzonego płaskownika, przy czym elementy tnące umieszczone są w obudowie, która połączona jest z końcem wysięgnika bądź wysięgników sterowanych za pomocą siłowników hydraulicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Ciche nawierzchnie drogowe – czy faktycznie są skuteczne?

Hałas komunikacyjny jest jednym z większych problemów występujących w zabudowie miejskiej. Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów, w tym również pojazdów ciężarowych. W konsekwencji przekłada się to bezpośrednio na coraz większe natężenie hałasu drogowego. W wielu miastach już dawno przekroczone zostały maksymalne normy jego poziomu.

maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Optymalny wybór kruszyw, cementów lub domieszek przy budowie dróg betonowych

Drogi betonowe stają się coraz popularniejsze zarówno w obszarach lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Prawidłowe zaprojektowanie, optymalny dobór materiałów, poprawne wybudowanie oraz prawidłowe utrzymanie i konserwacja nawierzchni betonowej będą skutkowały jej dobrą kondycją przez wiele lat. Niniejszy artykuł przybliża informacje o optymalnym doborze materiałów z uwagi na wskaźniki ekonomiczne oraz właściwości trwałościowe.