Technologie

Podbudowy betonowe i związane spoiwami hydraulicznymi

Podczas oceny stanu drogi zazwyczaj analizowane są wyłącznie zniszczenia warstwy ścieralnej, szczególnie w przypadku dróg bitumicznych. W praktyce jednak największym problemem jest niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana podbudowa, ponieważ odpowiada za rzeczywiste przenoszenie obciążeń i rozkładanie ich na podłoże gruntowe. W artykule omówiono kilka wybranych technologii podbudów drogowych przeznaczonych na drogi lokalne i o ruchu szybkim, w tym również podbudowy wykonywane w ramach prac remontowo‑utrzymaniowych.

Rodzaje podbudów w konstrukcjach sztywnych

Podbudowa pełni funkcję „fundamentu” dla wyższych warstw wykonywanych z mieszanek mineralno-asfaltowych lub z betonu cementowego. W przypadku dróg bitumicznych najczęściej podbudowę wykonuje się z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie (podbudowa pomocnicza), na której układa się mieszanki mineralno-bitumiczne (najniższa z nich stanowi elastyczną podbudowę zasadniczą). Obecnie coraz więcej dróg buduje się jednak o konstrukcji sztywnej z betonu cementowego lub z elementów drobnowymiarowych (kostka brukowa, kamienna itp.) układanych na sztywnej podbudowie betonowej.

Podbudowa musi być wystarczająco nośna i trwała, aby skutecznie przenosić obciążenia w założonym okresie użytkowania. Niestety, jak pokazuje praktyka, nie zawsze projektanci oraz wykonawcy należycie przykładają się do projektu i wykonania konstrukcji nawierzchni, która nie dość, że nie wytrzymuje zakładanych 20 lat użytkowania, to nierzadko wymaga praktycznie całkowitej przebudowy już po kilku latach od budowy. Czasami zdarza się, że spowodowane jest to nie tyle ograniczeniami finansowymi inwestora, co po prostu brakiem odpowiedniej dokładności i kontroli ze strony wykonawcy lub błędami projektowymi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (36) 2018

Mobilne recyklery asfaltu

Intensywne prace związane z utrzymywaniem dróg nie kończą się wraz z odejściem zimy. Przeciwnie – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstałych w nawierzchniach drogowych, szczególnie wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery asfaltu, czyli maszyny przeznaczone do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej, budowane zwykle na ramach przyczep samochodowych lub jako urządzenia bez własnego podwozia, montowane do skrzyń ładunkowych pojazdów. W niniejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniom związanym z efektywną i bezpieczną pracą przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (36) 2018

Cztery pory roku – przegląd maszyn drogowych

Niemalże w każdym przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej zachodzi potrzeba sezonowego wykorzystania określonej grupy maszyn drogowych. Są dostosowane do wykonywania danego zadania w zależności od pory roku, lokalnego zapotrzebowania na daną usługę komunalną lub działania interwencyjnego, np. usuwania skutków awarii czy kataklizmu. Należą do nich m.in. zamiatarki drogowe – elewatorowe oraz podciśnieniowe, recyklery oraz remontery asfaltu, polewaczki drogowe, kosiarki bijakowe, kosiarki wysięgnikowe, odmulacze rowów, pojazdy do ciśnieniowego mycia kanałów oraz cała gama sprzętu do zimowego utrzymywania dróg i ulic.