Technologie

Mobilne recyklery asfaltu

Intensywne prace związane z utrzymywaniem dróg nie kończą się wraz z odejściem zimy. Przeciwnie – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstałych w nawierzchniach drogowych, szczególnie wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery asfaltu, czyli maszyny przeznaczone do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej, budowane zwykle na ramach przyczep samochodowych lub jako urządzenia bez własnego podwozia, montowane do skrzyń ładunkowych pojazdów. W niniejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniom związanym z efektywną i bezpieczną pracą przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu.

Recyklery i korzyści z ich stosowania

Recyklery są budowane jako mobilne maszyny, posadowione w większości na ramach przyczep samochodowych, które służą do powtórnego grzania oraz przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych składających się z destruktu asfaltowego. Dzięki wykorzystaniu recyklerów w miejscu remontu nawierzchni odzyskany destrukt jest szybko i sprawnie roztapiany oraz ponownie wbudowywany w drogę, bez konieczności wstrzymywania ruchu.

Recyklery ze względu na typ można podzielić na:

  • ciągnione, 
  • stacjonarne,
  • wyposażone dodatkowo w skrapiarkę, zwane recyklero-skrapiarkami.

W zależności od sposobu przemieszczania wyróżnia się recyklery:

  • przewoźne do przewożenia na samochodzie ciężarowym, z zaczepami do przenoszenia za pomocą dźwigu oraz na przyczepie jedno- lub dwuosiowej, przystosowanej do ruchu drogowego, które to przyczepy mogą być holowane pojazdami zgodnie z Kodeksem ruchu drogowego,
  • samojezdne (przewoźne, samochodowe).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Podbudowy betonowe i związane spoiwami hydraulicznymi

Podczas oceny stanu drogi zazwyczaj analizowane są wyłącznie zniszczenia warstwy ścieralnej, szczególnie w przypadku dróg bitumicznych. W praktyce jednak największym problemem jest niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana podbudowa, ponieważ odpowiada za rzeczywiste przenoszenie obciążeń i rozkładanie ich na podłoże gruntowe. W artykule omówiono kilka wybranych technologii podbudów drogowych przeznaczonych na drogi lokalne i o ruchu szybkim, w tym również podbudowy wykonywane w ramach prac remontowo‑utrzymaniowych.

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (36) 2018

Cztery pory roku – przegląd maszyn drogowych

Niemalże w każdym przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej zachodzi potrzeba sezonowego wykorzystania określonej grupy maszyn drogowych. Są dostosowane do wykonywania danego zadania w zależności od pory roku, lokalnego zapotrzebowania na daną usługę komunalną lub działania interwencyjnego, np. usuwania skutków awarii czy kataklizmu. Należą do nich m.in. zamiatarki drogowe – elewatorowe oraz podciśnieniowe, recyklery oraz remontery asfaltu, polewaczki drogowe, kosiarki bijakowe, kosiarki wysięgnikowe, odmulacze rowów, pojazdy do ciśnieniowego mycia kanałów oraz cała gama sprzętu do zimowego utrzymywania dróg i ulic.