Technologie

Kruszywa wapienne w infrastrukturze

Wapień jest skałą osadową zbudowaną głównie z węglanu wapnia (CaCO3 ). Stanowi on półprodukt w wielu dziedzinach przemysłu, np. do produkcji cementu lub spoiwa wapiennego. Ze skały wapiennej mogą być też produkowane kruszywa stosowane w różnych segmentach budownictwa, szczególne znaczenie kruszywa wapienne mają w segmencie budownictwa infrastrukturalnego

Skała wapienna – pochodzenie i występowanie

Skały wapienne powstały z luźnych osadów wapiennych, które z biegiem lat w wyniku różnych procesów geologicznych uległy konsolidacji. Jednym z takich procesów, mającym kluczowe znaczenie dla właściwości fizyko-mechanicznych skały była cementacja, czyli łączenie się większych ziaren poprzez wypełnienie przestrzeni międzyziarnowych naturalnymi spoiwami, np. krzemionką. Występowanie skał wapiennych na terenie naszego kraju wynika z historii geologicznej Polski. Ich powierzchniowe odsłonięcia występują głównie na południu Polski, w szczególności w Górach Świętokrzyskich, Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, na Lubelszczyźnie. Lokalnie można spotkać odsłonięcia skał wapiennych również w innych lokalizacjach, np. na Kujawach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18  Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE