Technologie

Badania stabilizacji mieszanek związanych

Z artykułu dowiesz się o rodzaju badań wykonywanych dla mieszanek związanych oraz stabilizacji. Poznasz najbardziej powszechne zapisy w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych co do wymagań materiałowych dla mieszanek związanych i stabilizacji.

Stabilizacje oraz mieszanki związane są nieodłączną częścią konstrukcji drogowej. Katalogi Typowych Konstrukcji, jakie są powszechnie stosowane, odwołują się do podbudów związanych. Dlatego podczas każdej realizacji powstają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, w których muszą być zawarte informacje na temat odbiorów robót i wymagania stawiane dla każdej warstwy podbudowy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Nawierzchnie na drogach dla rowerów

Od wielu lat kierując się zapisami Załącznika Nr 5 do warunków technicznych

wykonuje się w Polsce drogi dla rowerów o nawierzchni z kostki betonowej. Na szczęście od kilku lat ten załącznik nie obowiązuje, ale równocześnie nie pojawiły się w przepisach zalecenia do stosowania wyłącznie nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Niestety stare przyzwyczajenia inwestorów i projektantów do stosowania nawierzchni z kostki betonowej wciąż wyciskają szkodliwe piętno na infrastrukturze rowerowej.