Projektowanie

SPOSÓB WYKONANIA WARSTW NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Do nawierzchni specjalnych zalicza się drogowe nawierzchnie asfaltowe poddane oddziaływaniu szczególnie trudnych obciążeń ruchem kołowym i warunków klimatycznych oraz nawierzchnie uznawane za nietypowe.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • czym powinny charakteryzować się nawierzchnie na obiektach mostowych,
  • jak mogą wyglądać układy warstw nawierzchni na obiektach mostowych,
  • jak powinno przebiegać układanie poszczególnych warstw nawierzchni.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI styczeń-luty | 1 (72) 2024

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW UGIĘCIOMIERZEM FWD

Mimo iż ugięciomierze FWD są powszechnie obecne w praktyce inżynierskiej i utrzymaniowej już od kilkudziesięciu lat, wciąż dla wielu zarządców dróg narzędzie to nie jest w pełni znane, a jego zalety i możliwości nie są do końca jasne. Warto więc przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące ugięciomierza dynamicznego oraz przedstawić, jak w praktyce utrzymaniowej wykorzystać wyniki pomiarów ugięć nawierzchni.