Projektowanie

Skrzyżowania bez ułatwień dla rowerzystów

W artykule podpowiadamy, jakie rozwiązania dla ruchu rowerowego należy stosować w obrębie małych rond z jednym pasem ruchu na obwiedni i wlotach, a których należy unikać. Najbardziej przyjaznym dla rowerzystów skrzyżowaniem jest małe jednopasowe rondo, jednak projektanci wciąż zbyt rzadko po nie sięgają.

W wielu przypadkach skrzyżowania bez specjalnych ułatwień dla ruchu rowerowego są rozwiązaniami poprawnymi i bezpiecznymi – analogicznie do prowadzenia ruchu rowerowego w jezdni na zasadach ogólnych. Wynika to z zasady, zgodnie z którą rozwiązania na skrzyżowaniu powinny być kontynuacją rozwiązań na odcinkach prowadzących do niego dróg. W szczególności dotyczy to skrzyżowań w strefach zamieszkania i w strefach uspokojonego ruchu (TEMPO 30) zarówno z ustalonym pierwszeństwem przejazdu, z sygnalizacją świetlną, jak i skrzyżowań
równorzędnych. Możliwe są też przypadki skrzyżowań bez dedykowanych rozwiązań rowerowych w przypadku dróg o wyższych prędkościach miarodajnych i dopuszczalnych. Istotne jest, aby rowerzysta nie musiał na takim skrzyżowaniu, skręcając w lewo, przeplatać toru jazdy z szybko poruszającymi się na wprost innymi pojazdami. Możliwe sytuacje bez ułatwień obmyślonych dla rowerzystów obejmują skrzyżowania:

 • z jednym pasem ruchu na wlocie z pierwszeństwem lub sygnalizacją świetlną,
 • z dwoma pasami ruchu na wlocie z pierwszeństwem lub sygnalizacją świetlną, przy czym pas do skrętu w prawo jest wykształcony z prawej strony jezdni, a skręt w lewo czy jazda na wprost są możliwe bez zmiany pasa ruchu,
 • z pasem ruchu w lewo na wlocie z pierwszeństwem lub sygnalizacją świetlną wykształconym obok pasa do ruchu na wprost, pod warunkiem że przed skrzyżowaniem pasy ruchu w przeciwnych kierunkach zostały rozdzielone wyspą i niemożliwe jest wyprzedzanie rowerzysty,
 • z uspokojeniem ruchu, zwłaszcza w sytuacji gdy tarcza skrzyżowania jest w całości wyniesiona,
 • z dowolną liczbą pasów ruchu ogólnego na wlocie podporządkowanym oraz gdy z jezdni z pierwszeństwem możliwy jest skręt tylko w prawo,
 • w formie małego ronda z jednym pasem ruchu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Zadrzewienie przydrożne – zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze

Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze budzi wiele kontrowersji. W artykule omówiono znaczenie zadrzewienia przydrożnego i zasady jego projektowania oraz przybliżono podstawowe roboty pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym.