Projektowanie

Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?

W ostatnim czasie można zauważyć coraz większe zainteresowanie problemami pieszych, szczególnie w odniesieniu do terenów miejskich. Wiele większych miast publikuje własne specyfikacje dotyczące jednolitych zasad projektowania i wykonawstwa dróg rowerowych i chodników. W artykule omówiono kilka wybranych aspektów związanych z infrastrukturą przeznaczoną dla pieszych, które nie zawsze są prawidłowo uwzględniane przez projektantów i inwestorów.

Czy piesi przemieszczają się tylkow obszarze zabudowanym?

Bardzo często podczas projektowania dróg zamiejskich projektanci i zarządcy dróg nie przywiązują należytej wagi do zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego. Należy pamiętać, że na drogach takich zazwyczaj panują duże rzeczywiste prędkości jazdy, nierzadko przekraczające 70 km/h. Przy takich prędkościach praktycznie każde uderzenie w pieszego czy rowerzystę może zakończyć się jego śmiercią lub bardzo poważnym kalectwem. Ponadto wiele dróg zamiejskich nie ma oświetlenia, co jeszcze bardziej przyczynia się do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu.

Planując modernizację dróg zamiejskich, warto więc wziąć pod uwagę potrzeby pieszych oraz rowerzystów. Pobocza, z których nierzadko korzystają piesi, także nie zawsze są utrzymywane w dobrym stanie. Najczęściej są rozluźnione z licznymi ubytkami, zagłębieniami itp., w których gromadzi się woda i błoto, przez co poruszanie się po nich podczas opadów deszczu lub tuż po nich jest praktycznie niemożliwe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zakresie, a co gorsza – bywa, że w przetargach z góry narzucone są konkretne rozwiązania. Rodzi to później wiele omawianych w artykule problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby rozpocząć planowanie od dokładnej analizy realnej sytuacji i potrzeb społeczności.

TADEUSZ KOPTA marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Drogi dla rowerów a inne urządzenia infrastrukturalne

Projektując drogi dla rowerów, należy zawsze brać pod uwagę warunki lokalne i natężenie ruchu, ale również dostępność obszaru, skrócenie dojazdu i zapewnienie konkurencyjności roweru wobec samochodu. Z założenia powinny być one dwukierunkowe, jednak nie zawsze poprowadzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy jest prawidłowym rozwiązaniem.