Prawne Zeszyty Drogowe

Zarządca drogi a specyfikacja odpadów

„Odpady” oznaczają wszelkie substancje lub przedmioty, które posiadacz usuwa lub powinien usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Odpady na drodze stanowią nie tylko niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami, lecz mają także negatywny wpływ na środowisko.

Zarządca drogi niestosujący przepisów o odpadach

O możliwości niezastosowania przepisów o odpadach decydować będzie faktyczna ocena procesu organizacyjno-technologicznego w każdym indywidualnym przypadku oddzielnie względem konkretnego odpadu na drodze. Zatem w konsekwencji to zarządca drogi uznaje, co w jego ocenie będzie już stanowiło odpad, a co jeszcze będzie chciał poddać procesom organizacyjno-technologicznym.

Odpady są niewątpliwie jednym z istotniejszych zagrożeń na drogach. Stwarzają specyficzne problemy – związane zarówno z szeroko rozumianą prewencją, a więc zapobieganiem ich wyrzucaniu na drogę, i ewentualną minimalizacją, jak i unieszkodliwieniem już istniejących. Istnienie odpadu wymaga więc stwierdzenia, dla kogo i w jakich okolicznościach staje się on odpadem.

Zjawisko to funkcjonować może w zasadzie tylko w danej społeczności, której poziom życia i zdolność produkcyjna przesądza, co w określonych warunkach może być uznane za odpad. Potoczne rozumienie takich pojęć, jak odpady, rzeczy zbędne, rzeczy ponownie wykorzystywane, śmieci itp., nie bierze pod uwagę najczęściej wymagań dyktowanych względami ochrony środowiska, pewności działalności gospodarczej i obrotu, czystości i porządku, a nawet, w skrajnych wypadkach, bezpieczeństwa publicznego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowadzone w związku z eksploatacją drogi, i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom drogowym poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania na pas drogowy określonych substancji lub energii.