Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowadzone w związku z eksploatacją drogi, i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom drogowym poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania na pas drogowy określonych substancji lub energii.

Czyste powietrze

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie stężeń substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszenie zawartości tych substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Mimo wynikającego z art. 85 Prawa ochrony środowiska obowiązku ochrony powietrza ustawodawca nie przewidział w polskim porządku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie przed określonymi substancjami w powietrzu. Zapach czy odór jest kategorią niemierzalną. W Polsce wciąż brak ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, choć trwają nad nią intensywne prace, które mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Obecnie w ocenie za kryteria przyjmuje się średnie roczne i godzinowe stężenia amoniaku i siarkowodoru.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE