Prawne Zeszyty Drogowe

Wypadki na drodze a zarządca drogi

Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych są zła nawierzchnia drogi, błędy w oznakowaniu robót drogowych oraz nadmierna prędkość. O ile ta ostatnia leży w gestii kierowcy, to już za dwie pierwsze odpowiedzialny jest zarządca drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi jest bowiem utrzymanie samej drogi, a także urządzeń zabezpieczających ruch w stanie zdatnym do użytku.

Utrzymanie drogi

W szerokim rozumieniu utrzymanie drogi to wykonywanie czynności zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. W ramach tych obowiązków zarządca drogi jest obowiązany ustalać organizację ruchu na drodze oraz stosować znaki i sygnały drogowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wykonawczych [§ 2 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)].

Zasady te określa szczegółowo rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.