Prawne Zeszyty Drogowe

Usuwanie drzew przez zarządców dróg

Zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Ostatnia z wymienionych czynności przysparza drogowcom wielu wątpliwości.

Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew: »»w sposób jednoznaczny zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,

  • »» uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
  • »» obumarłych lub ewidentnie nierokujących na przeżycie.

Zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze stanowią drzewa i krzewy ograniczające widoczność użytkownikom dróg, w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg. W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym należy złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu z drogi krajowej na projekcie budowlanym (przedkładanym do uzgodnienia w GDDKiA) należy wyrysować trójkąty widoczności dla wnioskowanego zjazdu, aby jednoznacznie określić drzewa rosnące w polu widoczności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE