Prawne Zeszyty Drogowe

Czy zjazd jest częścią drogi?

Problem właściwego zakwalifikowania zjazdów pojawia się w orzecznictwie od 2003 r., kiedy to do ustawy o drogach publicznych wprowadzono legalną definicję zjazdu. Odpowiedź na postawione w tytule pytanie jest ważna szczególnie w kontekście budowy lub przebudowy zjazdu z drogi powiatowej bądź gminnej.

Na pytanie, czy zjazd jest częścią drogi publicznej, czy też odrębnym elementem infrastruktury, będącym połączeniem drogi z nieruchomością do niej przylegającą, merytorycznie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OSK 1109/15).

Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym. Inwestor zgłosił do starostwa zamiar przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej. Starosta w drodze decyzji administracyjnej wniósł sprzeciw do zgłoszenia inwestora, twierdząc, że dotyczy ono budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że zawarta w art. 4 ust. 8 ustawy o drogach publicznych definicja zjazdu wyklucza możliwość uznania zjazdu z drogi za część tej drogi. W konsekwencji organ uznał, że przebudowa zjazdu z drogi nie może zostać zrealizowana na zasadzie zgłoszenia dotyczącego przebudowy części drogi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE