Prawne Zeszyty Drogowe

STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje gminom możliwość utworzenia strefy czystego transportu, która swym zasięgiem może obejmować drogi pozostające w zarządzie gminy. Pomimo że uprawnienie takie przysługuje samorządom już od kilku lat, to zasadne jest powrócenie do tej tematyki, albowiem przepisy regulujące wskazaną materię uległy zmianie – umożliwiając szerszemu gronu gmin rozważenie zasadności ustanowienia takich stref, w tym m.in. gminom kurortowym.

Nowelizacją z grudnia 2021 r. rozszerzono swobodę w ustanawianiu tego rodzaju stref, m.in. odstępując od limitacji gmin uprawnionych do ich ustanowienia (uchylenie wymogu 100 tys. mieszkańców), jak również znosząc możliwość ustanowienia stref wyłącznie na terenie zabudowy śródmiejskiej. Stan ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego swobodniejsze zadecydowanie o utworzenie strefy czystego transportu, a w konsekwencji to od gmin będzie zależało, czy i w jakim zakresie takie strefy powstaną i będą funkcjonować. Aktualnie Miasto Kraków zapowiedziało ustanowienie strefy. W przypadku stolicy Małopolski będzie to kolejna próba ustanowienia strefy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

ZNAKI DROGOWE

Znak drogowy jest „aktem” o charakterze generalnym, gdyż jego istota polega na tym, że powinność określonego zachowania się (treść znaku) jest skierowana do abstrakcyjnie określonego adresata będącego uczestnikiem ruchu drogowego. Każdy, kto znajdzie się w strefie znaku drogowego i będzie uczestnikiem ruchu – musi podporządkować się jego dyspozycji.