Prawne Zeszyty Drogowe

Sadzenie drzew przez zarządcę drogi

Do obowiązków zarządcy drogi należy nie tylko usuwanie, ale i sadzenie drzew i krzewów. Podpowiadamy, w jaki sposób dokonywać nasadzeń w zgodzie z przepisami.

Kształtowanie terenów przez zarządcę dróg

Kształtowanie terenów zieleni przy istniejących drogach jest zazwyczaj ograniczone do terenu wyznaczonego przez linie wydzielające pas drogowy. Przy projektowaniu przebudów, rozbudów i remontów istniejących dróg należy w związku z tym wykonać opis wraz z inwentaryzacją i dokumentacją zdjęciową istniejącej zieleni w pasie drogowym i terenie przyległym bezpośrednio do pasa drogowego (do 10 m od granic pasa drogowego), w zakresie zadrzewień przydrożnych oraz flory chronionej i zbiorowisk roślinnych;

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do adaptacji lub do wycinki (wykonana zgodnie z wymogami art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) będzie określała w szczególności: gatunek, obwód na wysokości 130 cm, kilometraż i stronę drogi, stan zdrowotny, występujące gatunki chronione lub ich schronienia.

Dokumentacja zdjęciowa drzew powinna przedstawiać układ alei, pokrój drzewa i ewentualne elementy charakterystyczne, np. dziuple, porosty.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE