Prawne Zeszyty Drogowe

Remont czy odbudowa? Droga bez kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego

Kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z odbudową drogi? Czy można podjąć decyzję o lokalizacji drogi, nie ustalając jej kategorii? Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie drogownictwa pozwala w przystępny sposób scharakteryzować m.in. zagadnienia stanowiące przedmiot tych pytań, lecz także wskazać zarządcom dróg przykłady właściwego rozumienia przepisów i ustrzec ich przed nieprawidłowym postępowaniem.

Zaliczenie drogi do określonej kategorii dróg publicznych nie może być jednocześnie warunkiem stosowania ustawy, która reguluje właśnie tryb przeprowadzania m.in. nowych inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych („ustawa określa warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości oraz budowy dróg”). Artykuł 1 ust. 1 ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należy rozumieć w ten sposób, że ustawę stosuje się do każdego procesu inwestycyjnego dotyczącego obiektów docelowo mających uzyskać status (kwalifi kację) dróg publicznych.

W sprawach dotyczących ustalenia lokalizacji drogi prezydent tego miasta – jako jego organ wykonawczy i reprezentujący je na zewnątrz oraz jako pracownik urzędu miasta, a jednocześnie sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu od rozpoznawania takich spraw na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 k.p.a., co w konsekwencji uniemożliwia również upoważnienie przez niego do załatwienia tej sprawy jego zastępców i pozostałych pracowników urzędu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Wycena nieruchomości drogowych

Niezbędnym elementem procesu ujednolicania zasad wycen nieruchomości drogowych jest ich unifikacja. Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, mając na uwadze zapis art. 175 ust. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pismem z 28 sierpnia 2017 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa w celu uzgodnienia projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych pt. „Wycena nieruchomości drogowych”. Nie jest on wolny od wad, ale stanowi zdecydowany krok w stronę usystematyzowania i podniesienia jakości operatów szacunkowych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ styczeń-luty | 1 (36) 2018

Budowa drogi na granicy działki

Nabycie nieruchomości pod budowę drogi wiąże się z koniecznością wykonania wielu zadań, w tym ustalenia odszkodowania, a także przejęcia nieruchomości. W artykule po kolei przedstawiamy postępowanie w przypadku budowy drogi na granicy działki oraz wyjaśniamy wątpliwości związane z egzekucją obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.