Prawne Zeszyty Drogowe

Prywatne działki – publiczne drogi

Wydzielanie z prywatnych działek pasów na budowę lub poszerzenie drogi wciąż wzbudza wiele emocji, związanych m.in. z przewłaszczaniem, wywłaszczaniem i postępowaniem odszkodowawczym.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę dotyczącą nieruchomości, w tym ich podziału, wywłaszczenia oraz zasad i form wypłaty odszkodowań przysługujących z tego tytułu, jest Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651). Nie tylko dla Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ale również dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości szczególnie ważną kwestią jest możliwość wydzielenia części należących do nich działek z przeznaczeniem na drogę publiczną lub jej poszerzenie. Wątpliwości interpretacyjne budzi przy tym szczególnie instytucja przejścia działek na własność podmiotów publicznoprawnych z mocy prawa, na podstawie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, dlatego też niniejszy artykuł poświęcony zostanie właśnie tej regulacji i wyjaśnieniu wątpliwości pojawiających się w związku z wydzielaniem działek w tym trybie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE