Prawne Zeszyty Drogowe

Jak zaliczyć drogę do kategorii drogi powiatowej lub gminnej

W polskim prawie brakuje jednoznacznych przepisów, które wskazywałyby, że po wydaniu negatywnej opinii co do klasyfikacji danej drogi, np. wojewódzkiej, staje się ona od razu drogą powiatową lub gminną. Dlatego też kwestia ta budzi wiele wątpliwości.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w polskim prawie nie ma jednoznacznych przepisów, które wskazywałyby, że po wydaniu negatywnej opinii co do klasyfikacji danej drogi np. wojewódzkiej, staje się ona od razu drogą powiatową lub gminną. Niemożliwe jest zatem zaliczenie określonej kategorii dróg do dróg gminnych. Niemniej jednak rada gminy przy wydawaniu takiej uchwały winna mieć na uwadze okoliczności faktyczne stanowiące podstawę wydania takiej opinii. Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym i nie musi stanowić wyodrębnionego ewidencyjnie użytku gruntowego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.