Prawne Zeszyty Drogowe

Jak prawidłowo stosować znak ograniczenia prędkości?

Użycie znaku B-33, znanego jako znak ograniczenia prędkości, jest ściśle określone prawem. Można go umieszczać na drodze tylko wtedy, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą niedostatecznie wskazywać kierowcom konieczność ograniczenia prędkości. Co jeszcze trzeba o nim wiedzieć?

Znak B-33 powinien zostać poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę ograniczenia prędkości, którą mogą być np.: roboty na drodze, niebezpieczny zakręt lub śliska jezdnia. Nie stosuje się go wtedy, gdy kierowca może w sposób niebudzący wątpliwości ocenić geometrię drogi oraz jej stan techniczny.

Jak duże ograniczenie prędkości zastosować?

Liczba podana na znaku wyraża prędkość w kilometrach na godzinę i podaje się ją z dokładnością do 10 km/h. Nie powinna ona być mniejsza niż:

  • 50 km/h poza obszarem zabudowanym; niższe prędkości można stosować wyjątkowo na krótkich odcinkach, jeżeli jest to spowodowane stanem technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nagłą zmianą geometrii drogi niezauważalną dla kierujących. Przykładem może być mały promień łuku na łącznicy na węźle lub czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.
  • 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba że zastosowano progi zwalniające. Jeżeli ograniczenie prędkości wynika z zastosowania progów zwalniających, to może być ono niższe niż 30 km/h, przy jego określaniu należy jednak uwzględnić kształt i wymiary progów. W tym przypadku liczba wyrażająca ograniczenie prędkości na znaku B-33 może być podawana z dokładnością do 5 km/h.

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich odbywa się ruch, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu oraz warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Kierujący pojazdem powinien:

  1. jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym,

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Prawne Zeszyty Drogowe TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Przepusty i kanały – remonty oraz wzmacnianie w praktyce. Część II

Relining i rękawy nasączone żywicą to technologie umożliwiające dokonywanie napraw bez konieczności przeprowadzania głębokich wykopów. To wygodne rozwiązania, ponieważ zapobiegają korkowaniu się ulic, lecz zarazem ich stosowanie wymaga od zarządcy dróg wiedzy na temat rozwiązywania problemów wykonawczych. O czym należy pamiętać, by nie popełnić błędu?
Wydarzenia SEBASTIAN LUDWICZAK maj-czerwiec | 3 (26) 2016

O poprawie bezpieczeństwa na drogach na terenie Krotoszyna

„Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strefy ruchu uspokojonego” – to temat I Forum Zarządców Dróg, które odbyło się 18 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: GDDKiA, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, krotoszyńskiego Zarządu Dróg, a także Policji i Straży Miejskiej. Nie zabrakło również zarządców dróg oraz projektantów.