Prawne Zeszyty Drogowe

Festyn na drodze

Latem często do zarządców dróg trafiają prośby o udostępnienie części drogi (zazwyczaj wyłączonej z powszechnego użytku lub mało uczęszczanej) w celu zorganizowania festynu. Warto
wiedzieć, kiedy wyrazić zgodę na przeprowadzenie na drodze tego rodzaju zgromadzenia, a kiedy wydać decyzję negatywną.

Imprezę plenerową, taką jak festyn, piknik czy koncert, organizowaną przez jakiś podmiot, zwykło się traktować jako imprezę masową, czyli taką, na której może się znaleźć duża liczba osób. Przez imprezę masową należy rozumieć jedną z dwóch rodzajów imprez, tj. imprezę masową artystyczno-rozrywkową oraz masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej. W ustawie nie określono pojęcia imprezy. Zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia impreza to widowisko, koncert, zabawa, bal, loteria fantowa, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, promocyjnych lub dochodowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Zadrzewienie przydrożne – zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze

Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze budzi wiele kontrowersji. W artykule omówiono znaczenie zadrzewienia przydrożnego i zasady jego projektowania oraz przybliżono podstawowe roboty pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym.