Warto Wiedzieć

Inwestycje drogowe w Polskim Ładzie

Wiele inwestycji, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy zamierzeń drogowych

Postępowania nabywcze zmierzające do wyboru wykonawcy inwestycji będą przeprowadzane w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niemniej jednak należy pamiętać, że Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej: Regulamin), precyzujący również zasady przekazania dofinansowania, jak również wstępne promesy, wprowadza kilka swoistych rozwiązań, których przestrzeganie stanowi warunek konieczny prawidłowego wywiązania się z obowiązków ciążących na beneficjencie. Ma to istotne znaczenie, albowiem jak przewidziano w Regulaminie, wstępna promesa stanowi dokument zawierający wstępne zapewnienie przyznania dofinansowania inwestycji po spełnieniu warunków określonych w treści wstępnej promesy i regulaminu. Dopiero ich ziszczenie się skutkuje uzyskaniem promesy, tj. dokumentu, który zawiera zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE