Utrzymanie dróg

Zwalczanie śliskości dróg

Śliskość na drogach stanowi nie tylko utrudnienie dla ruchu, lecz także przyczynę większości wypadków drogowych. Dlatego tak ważne w przypadku jej pojawienia się jest możliwie szybkie uszorstnienie drogi, co bywa niełatwym zadaniem dla zarządcy drogi ze względu na ograniczenia natury technicznej i ekonomicznej.

Rodzaje i przyczyny powstawania ślizgawicy

Współczynnik tarcia między kołami pojazdów i nawierzchnią suchą wynosi 0,8 lub więcej. Zimą, wskutek pokrycia dróg śniegiem lub lodem, wartości tego współczynnika zmniejszają się do 0,15–0,35 dla suchego śniegu oraz 0,10–0,20 dla lodu. Wskutek zmniejszania wartości współczynnika tarcia gwałtownie wydłuża się droga hamowania, przy czym wykres zwiększania tej drogi ma charakter wykładniczy.

Ślizgawica jest niebezpieczna dla ruchu drogowego. Stanowi nie tylko utrudnienie dla tego ruchu, lecz także przyczynę większości wypadków drogowych. Z tego względu wymagana jest jej likwidacja w jak najkrótszym czasie. Ograniczenie w tym zakresie stanowią możliwości techniczne i ekonomiczne. Rozróżnia się następujące rodzaje i przyczyny śliskości zimowej :

 •  gołoledź – cienka warstwa lodowa o grubości 1 mm powstała na nawierzchni ulicznej o temperaturze ujemnej z opadu normalnego lub przechłodzonego (gdy krople mgły roszącej, mżawki lub deszczu mają przy zetknięciu z nawierzchnią temperaturę 0°C lub niższą),
 • lodowicę – pokrywa lodowa o grubości dochodzącej niekiedy do kilku centymetrów, powstała wskutek zamarznięcia wody nie usuniętej z ulicy,
 • ślizgawicę śniegową – śnieg zlodowaciały lub ubity pod wpływem intensywnego ruchu kołowego lub pieszego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Remont drogi a kwestia umowy zarządcy drogi z jej wykonawcami i podwykonawcami

Zarządcy drogi podejmują się często różnego rodzaju prac związanych z remontem i modernizacją dróg. Umowa z wykonawcami i podwykonawcami w tej materii należy do zagadnień najważniejszych na wstępnym etapie prac. Umowa o roboty budowlane z wykonawcami i podwykonawcami jest podstawowym dokumentem, który przed rozpoczęciem remontu powinny podpisać strony.