Utrzymanie dróg

Nowoczesna technologia zamiatania ulic w kontekście efektywnego prowadzenia pozimowych porządków w pasach drogowych

Kilkanaście lat temu zamiatania dokonywano zamiatarkami z walcowymi, obrotowymi szczotkami zgarniającymi zmiotki do przykrawężnikowej części jezdni, skąd były one usuwane ręcznie. Tego sposobu zamiatania, nazywanego zwyczajnym zamiataniem mechanicznym, obecnie już się nie stosuje. Dziś powszechnie stosowane jest zamiatanie połączone z samoczynnym zbieraniem zmiotek przez zamiatarkę. Stąd zamiatarki służące do tego celu noszą nazwę zamiatarek samozbiernych.

Nowoczesna technologia zamiatania jest połączona z procesem zbierania zmiotek do zbiornika umieszczonego w zamiatarce (zamiatarki podciśnieniowe – fot. 1) lub przenoszenia ich na skrzynię pojazdu holującego zamiatarkę (zamiatarki elewatorowe – fot. 2). Samoczynne zbieranie zmiotek może być dokonywane mechanicznie lub pneumatycznie, czynność zaś zamiatania dokonywana jest na mokro lub na sucho. Zamiatanie na mokro może być dokonywane tylko przy dodatnich temperaturach powietrza i nawierzchni, gdyż w jego trakcie nawierzchnia i powietrze w strefie zamiatania są zraszane wodą czerpaną ze zbiornika wodnego zamiatarki. Wydatek wody na zraszanie przy zamiataniu wynosi około 0,01÷0,05 l/m2 . Zamiatanie, szczególne pozimowe, połączone jest z intensywnym wydzielaniem się kurzu. Zraszanie wodne ma zapobiegać pyleniu, w szczególności zaś chodzi o neutralizację powstawania pyłów PM10 i PM2,5.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ GODLEWSKI marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Nowe podejście do problemu przemarzania gruntu a projektowanie konstrukcji nawierzchni

Kwestia trwałości konstrukcji w kontekście widocznych zmian klimatu (stały trend) oraz efektów tych zmian widocznych w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych (sytuacje chwilowe), wskazują na konieczność uwzględnienia zmian w podejściu projektowym. Jednym z takich elementów jest zjawisko przemarzania gruntów, które w przypadku konstrukcji nawierzchni drogowych może mieć istotny wpływ na jakość i trwałość podbudowy z uwagi na potencjalną wysadzinowość niektórych podłoży.