Utrzymanie dróg

Mechaniczne zmywanie ulic

Latem na ulice wyjeżdżają polewarko‑zmywarki. Coraz częściej są to nowoczesne maszyny, z których woda wytryskuje pod wysokim ciśnieniem i uderzeniowo zmywa z nawierzchni zanieczyszczenia. Warto poznać zasady ich budowy i eksploatacji.

Zmywanie ulic ma na celu usunięcie stałych zanieczyszczeń znajdujących się na nawierzchni dróg i ulic. W czasie zmywania następuje oddzielenie cząstek brudu od nawierzchni, a następnie ich przemieszczenie przez wodę w kierunku do krawężnika, wówczas część zanieczyszczeń spływa wraz z wodą do studzienek kanalizacyjnych. Zmywanie dokonuje się strumieniem wody kierowanym na nawierzchnię przez zmywaki pod ciśnieniem 5–8 atmosfer. Zmywanie ulic może być stosowane tylko na nawierzchniach utwardzonych i wodoszczelnych, niepowodujących rozproszenia strumienia wody ani wymywania spoin. Ponadto zmywanie może odbywać się tylko w dodatnich temperaturach powietrza i nawierzchni. Prędkość strumienia wody powinna zapewnić utrzymanie w strumieniu cząstek zanieczyszczeń, co zależy od ich rozmiarów i masy. Praktycznie prędkość ta powinna być nie mniejsza niż 0,5 m/s.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Zadrzewienie przydrożne – zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze

Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze budzi wiele kontrowersji. W artykule omówiono znaczenie zadrzewienia przydrożnego i zasady jego projektowania oraz przybliżono podstawowe roboty pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym.