Utrzymanie dróg

BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DROGI W KONTEKŚCIE WYMOGÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Wśród zadań zarządcy drogi ustawa o drogach publicznych [1], dalej: u.d.p., wymienia między innymi pełnienie funkcji inwestora. Zatem to zarządca drogi jest podmiotem odpowiedzialnym za budowę, przebudowę i remont drogi. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia musi więc jako inwestor spełnić odpowiednie wymogi prawa budowlanego. Warto zatem wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy budową, przebudową a remontem drogi, jak i które przepisy prawa budowlanego znajdą zastosowanie w każdym z tych przypadków.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jakie są różnice pomiędzy budową, przebudową, a remontem drogi,
  • kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę,
  • jak brzmią przepisy prawa budowalnego w tym zakresie.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PROBLEMATYKA UTRZYMANIA POBOCZY DRÓG ORAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ W SEZONIE LETNIM

Przypatrując się pasowi drogowemu, można zauważyć występowanie nawierzchni sztucznych i powierzchni zielonych. Powierzchnie zielone w pasie drogowym stanowią: pas rozdziału ruchu, nieutwardzone pobocza, skarpy, suche rowy i pasy powiązania z terenem. Występują tam wszystkie rodzaje zieleni, czyli: zieleń niska (trawniki), zieleń średnia (krzewy) oraz zieleń wysoka (drzewa). Udział zieleni w pasie drogowym wpływa na jego własności ekologiczne, estetyczne i konstrukcyjne, a także stanowi rezerwę terenu pod ewentualną modernizację drogi – poszerzenie jezdni i poboczy.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.