Projektowanie

Przejazdy dla rowerzystów

Prawidłowe zaprojektowanie przejazdu dla rowerów i właściwe jego oznaczenie nadal sprawia wiele kłopotów, czego dowodem są niestety wciąż liczne przejazdy utrudniające rowerzystom ewakuację ze skrzyżowania, przejazdy umiejscowione w warunkach ograniczonej widoczności bądź sytuacje nieuzasadnionego odbierania pierwszeństwa jazdy cyklistom.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 92, poz. 530) zmieniła zasady ruchu na przejazdach dla rowerzystów. Uchylenie art. 33 ust. 4 ustawy w związku z przepisem art. 16 ust. 2 Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz art. 25 ust. 1 ustawy i nowym art. 27 ust. 1a ustawy spowodowało, że przejazd dla rowerzystów stał się de facto skrzyżowaniem, jego częścią lub „innym miejscem przecinania się kierunków ruchu”, na którympierwszeństwo określa zasada prawej ręki wynikająca z art. 25 ust. 1 ustawy, zasada określona w art. 27 ust. 1a ustawy lub znaki drogowe. Stosując oznakowanie przejazdów dla rowerzystów, należy brać pod uwagę podstawowe wytyczne tworzenia infrastruktury rowerowej, w tym np. program pięciu wymogów CROW [1] ze szczególnym uwzględnieniem wymogu wygody i uwarunkowań psychofizycznych rowerzysty.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.

 

TOMASZ SIWOWSKI DAMIAN KALETA GRZEGORZ KUCZAJ wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla zarządców dróg oraz działających w ich imieniu projektantów i/lub wykonawców, jest również nieocenioną pomocą w procesie ofertowania drogowych obiektów mostowych i przepustów przez wykonawców składających oferty w przetargach publicznych, w szczególności w powszechnie stosowanym systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Inwestorowi umożliwia wybór optymalnego pod względem kosztu i czasu realizacji rodzaju obiektu mostowego, ułatwia opis przedmiotu zamówienia publicznego i może stanowić część materiałów przetargowych w przetargach publicznych. Poza tym może służyć do weryfikacji techniczno-ekonomicznej propozycji projektantów i/lub wykonawców. Wykonawcy pozwala zaś na szybkie przedmiarowanie robót, podaje minimalne ilości podstawowych materiałów niezbędnych do budowy, wskazuje optymalne technologie budowy oraz definiuje podstawowe wymagania techniczne dla podstawowych materiałów konstrukcyjnych.