Projektowanie

Nowe inwestycje drogowe w Wielkopolsce 2023

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym roku zaplanował wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 286 mln złotych. Rozległość terytorialna województwa – 30 tysięcy km2 przekłada się na ogromną sieć dróg, których łącznie jest w regionie ponad 2,7 tys. kilometrów, a to jednocześnie wiele zadań, duże kontrakty z unijnym dofinansowaniem jak i szereg mniejszych inwestycji w różnych regionach Wielkopolski. Nowych kilometrów tras z roku na rok jest coraz więcej.

W tym roku jedną z czołowych inwestycji - realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jest budowa obwodnicy Gostynia, której wartość wynosi 137 mln złotych, a kwota unijnego dofinansowania oscyluje w granicach 107 milionów. W efekcie jej budowy wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy ze zwartej zabudowy centrum miasta. Obwodnica będzie miała 8,4 km (wraz z liczącą 1,8 km drogą łączącą obwodnicę z istniejącym układem komunikacyjnym wykonanym w 2019 roku). Kierowcy skorzystają z nowej trasy w pełni w 2024 roku. Aktualne zaawansowanie prac to 75 procent.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Precyzja opisu przedmiotu zamówienia na prace drogowe

Tematykę poruszoną w niniejszym artykule można zsyntetyzować parafrazą znanego powiedzenia „jak sobie napiszesz, tak sobie pojedziesz”. Opracowanie dotyczy bowiem konsekwencji braku odpowiedniej precyzji w opisywaniu przedmiotu zamówienia na prace związane z drogownictwem. Mając na względzie to, iż część tego rodzaju spraw znajduje swój finał na salach sądowych, negatywne konsekwencje, które mogą spotkać zamawiającego, zostaną wskazane przez pryzmat orzecznictwa.