Prawne Zeszyty Drogowe

Zarzadca drogi jako pracodawca – podpowiedzi prawne

Na łamach czasopisma odpowiadamy na pytania nadesłane przez naszych Czytelników.

Czy zarzadca drogi moze zastosowac wzgledem pracownika zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy moze byc stosowany tylko w waskim zakresie – wówczas, gdy rodzaj pracy, jej organizacja albo miejsce jej wykonywania uniemozliwiaja lub znacznie utrudniaja kontrole pracodawcy nad pracownikiem w czasie wykonywania pracy. Ten rodzaj czasu pracy jest stosowany przede wszystkim wówczas, gdy pracownik wykonuje prace poza siedziba pracodawcy i bezposrednim nadzorem przełozonych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Kontraktowe mechanizmy rozliczen za zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg stanowi zadanie, którego realizacja ma słuzyc ograniczeniu negatywnego wpływu wystepujacych w swiecie przyrody zjawisk atmosferycznych na stan nawierzchni drogowej, a w szczególnosci na wynikajace z tego niebezpieczenstwo dla osób korzystajacych z nich. W celu osiagniecia ww. stanu znaczna czesc gmin i powiatów udziela zamówien publicznych na realizacje przedmiotowych usług, niekiedy łaczac je w usługe kompleksowa, obejmujaca równiez letnie utrzymanie dróg.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Bezpieczenstwo na drodze – urzadzenia techniczne drogi

Na drodze powinno być przewidziane miejsce na urządzenia techniczne, rozmieszczone w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczne korzystanie z drogi. Szereg wprowadzonych zabezpieczeń – określonych mianem barier – dotyczy nie tylko bezpieczeństwa samych uczestników ruchu drogowego, ale również ich ochrony przed zwykle niespodziewanym i bardzo niebezpiecznym pojawieniem się na drodze dzikich zwierząt.