Prawne Zeszyty Drogowe

Współpraca JST przy zimowym utrzymaniu dróg

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadzanie drogami publicznymi moze byc przekazywane miedzy zarzadcami w trybie porozumienia regulujacego w szczególnosci wzajemne rozliczenia finansowe. Zarzadcy dróg moga zawierac takze porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadan z zakresu zarzadzania drogami z budzetów jednostek samorzadu terytorialnego. Artykuł porusza problematyke, w jakim zakresie i na jakich zasadach taka współpraca moze nastapic w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Cel porozumienia

W warstwie prawnej celem zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: u.d.p.), jest współdziałanie przy realizacji zadan z zakresu utrzymania dróg. Jak wskazał SO w Gdansku w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r., III CA 1569/10 „Zawarcie porozumienia okreslonego w art. 19 ust. 4 ustawy zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), którego przedmiotem jest, jak wyraznie wskazano w tresci tego przepisu, przekazanie zarzadzania, skutkuje wyłacznie zmiana sposobu wykonywania przez zarzadce nałozonych na niego ustawowych obowiazków poprzez odstapienie od samodzielnego ich wypełnienia i powierzenie ich faktycznego wypełnienia innemu podmiotowi, najczesciej ze wzgledów funkcjonalnych wynikajacych z połozenia danej drogi. Porozumienie takie nie prowadzi jednak do zmiany zarzadcy drogi”. W ujeciu zarzadczym zawarcie porozumienia dotyczacego utrzymania dróg, w tym równiez wyłacznie zimowego utrzymania dróg, ma na celu optymalizacje realizacji tego zadania.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KONRAD RÓŻOWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Kontraktowe mechanizmy rozliczen za zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg stanowi zadanie, którego realizacja ma słuzyc ograniczeniu negatywnego wpływu wystepujacych w swiecie przyrody zjawisk atmosferycznych na stan nawierzchni drogowej, a w szczególnosci na wynikajace z tego niebezpieczenstwo dla osób korzystajacych z nich. W celu osiagniecia ww. stanu znaczna czesc gmin i powiatów udziela zamówien publicznych na realizacje przedmiotowych usług, niekiedy łaczac je w usługe kompleksowa, obejmujaca równiez letnie utrzymanie dróg.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (59) 2021

Bezpieczenstwo na drodze – urzadzenia techniczne drogi

Na drodze powinno być przewidziane miejsce na urządzenia techniczne, rozmieszczone w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczne korzystanie z drogi. Szereg wprowadzonych zabezpieczeń – określonych mianem barier – dotyczy nie tylko bezpieczeństwa samych uczestników ruchu drogowego, ale również ich ochrony przed zwykle niespodziewanym i bardzo niebezpiecznym pojawieniem się na drodze dzikich zwierząt.