Prawne Zeszyty Drogowe

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA

Realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia, w tym drogowego, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zmierzającego do nabycia stosownych świadczeń. Niektóre aspekty proceduralne wywołują znaczne wątpliwości po stronie beneficjentów, a nie zyskały one jednoznacznych wyjaśnień ze strony BGK.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • o wątpliwościach gmin w stosunku do BGK,
  • jakie jest stanowisko UZP w sprawie klasyfikacji przedmiotu zamówienia,
  • jakie są wymagane certyfikaty w przypadku instalowanych opraw oświetleniowych.

ZAKRES NABYWANYCH ŚWIADCZEŃ

Jednym z kluczowych obszarów wątpliwości gmin jest dozwolony zakres nabywanych świadczeń. Gminy ujawniają swoje wątpliwości zarówno w ramach spotkań szkoleniowych, konferencyjnych, jak i kierując stosowne zapytania do BGK.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

DOTACJE NA DROGI W SAMORZĄDZIE PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi podstawę do pozyskania dotacji na drogi powiatowe i gminne znajdujące się na terenie samorządu. Bank, na wniosek wojewody, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania powiatowe i zadania gminne.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

ZNAKI DROGOWE I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH W SAMORZĄDZIE

Celem każdego zarządzającego drogą gminną i powiatową powinno być prawidłowe oznakowanie dróg i poboczy. Stąd warto zapoznać się z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, których zapisy określają prawidłowe rozmieszczanie znaków drogowych. Niezbędną pomocą służy również Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., zawierająca podstawowe i niezbędne informacje dotyczące oznakowania dróg, jakie powinny znajdować się w każdym kraju, który ją podpisał.