Materiały i Nawierzchnie

Koniec z łataniem dziur dwa razy? Część 1

Mieszanka mineralno-asfaltowa może być sposobem na natychmiastową i trwałą naprawę dróg – także przy minusowych temperaturach, zwłaszcza że do wyboru jest kilka rodzajów tego typu mas.

„Masy na zimno”, czyli mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno”, są chętnie stosowane przez zarządców dróg w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza nie pozwala na wykonanie remontu cząstkowego masą mineralno-asfaltową na gorąco, a ubytki w nawierzchni zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Mieszanki mineralno-emulsyjne mogą być stosowane dla dróg o obciążeniu ruchem od bardzo lekkiego do średniego. Są one przeznaczone do wykonywania:

 • warstw ścieralnych nawierzchni,
 • warstw wiążących nawierzchni,
 • lokalnych profilowań nawierzchni (takich jak łuki i nieprawidłowe przekroje poprzeczne),
 • lokalnych remontów nawierzchni, polegających na wbudowaniu nowej warstwy bitumicznej o pełnej grubości (odtworzenie konstrukcji po przekopach przez nawierzchnię lub wymiana niewielkich konstrukcji nawierzchni).

Podział mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” można podzielić na:

 1.  Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane)

Do krótkotrwałego wypełniania głębokich uszkodzeń (wybojów) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Ich zastosowanie jest uzasadnione w sytuacji, gdy nie można użyć mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” ze względu na wilgotne i chłodne warunki pogodowe.

 1. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiążące

Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna, wytwarzana i wbudowywana „na zimno”, powstaje z dwóch składników:

 • drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniającymi,
 • kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszankę mineralno-emulsyjną należy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych lub (przy bardzo małym zakresie robót) mieszać ręcznie w wiadrach bądź innych pojemnikach, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania, podanymi przez producenta. Mieszankę taką, o konsystencji ciekłej zaprawy, należy wbudować w nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia.

Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego wymiaru największego ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć warstwą do 2 cm). Do napraw można stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, i spełniają zawarte w niej wymagania.

 1. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurry seal”)

Przy większych powierzchniowo uszkodzeniach nawierzchni, np. koleinach, można stosować mieszanki mineralno- emulsyjne wytwarzane w mieszarce o pracy ciągłej.

 1. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mogą być stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach (po 10, 20 lub 30 kg). Również w tym wypadku można stosować tylko mieszanki posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, i spełniające zawarte w niej wymagania.

Grubość jednorazowo ułożonej warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej nie może być większa od czterokrotnego wymiaru największego ziarna w mieszance.

Przy ubytkach ziaren kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (poniżej 10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) można stosować konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm), w zależności od głębokości tekstury warstwy ścieralnej. Im głębsza jest tekstura, tym większe ziarna powinny być w zastosowanej mieszance.

Naprawione podłoże musi być bardzo czyste i pożądane jest, by było nieco wilgotne, ale w żadnym przypadku nie może być mokre. Suche podłoże przyspiesza wiązanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego powiązania z istniejącym podłożem powierzchnię starej warstwy asfaltowej należy spryskać emulsją w ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38 Strona 39 Strona 40 Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE